Citáty o lásce

Na našich stránkách svatebního salonu Oriela Vám přinášíme každý měsíc jeden citát o lásce. Postupně je budeme na této stránce zveřejňovat, jako inspiraci pro nastávající novomanžele.

Manželství může být nebem, kde je láska a vzájemná úcta, mění se však v peklo, jakmile klesne ke sprostotě.
B.Němcová


Ctnost zvyšuje cenu ženy, a to i ve chvíli, kdy ji ztrácí.
CH.DE Laclos


Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.
I. Kant

Moudré je milovat život tak, jako milujeme ženu: oddávat se mu, ale nelpět na něm.
Caesar

Věřím , že nic nepomine bez následků a že každý náš krok i ten nejmenší, je významný pro život přítomný i budoucí
A.P.Čechov

Nešťastně zamilovaní mají k lásce nejvíce co říci.
Čajkovskij

Má-li problém řešení,nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou.
DALAJLÁMA

Milovat je cnost, milovat se vášeň.
J.Buzássy

Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byli šťastni.
B. Bardotová

Cílem lásky je vzájemné přizpůsobování předností i nedostatků obou stran společného zájmu.
Louis-Victor-Emile Bougaud

Lásku si nejde vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama nehledaná,nečekaná, nežádaná.

Milujeme jiné, protože v nich milujeme především sebe. Je to líc sebelásky.
G.Bosco

Být šťasten sám a jiné blažit – to je pravý úkol člověka.
B.Balzano

Kdo má stanovit zákony milenců? Láska sama o sobě je nejvyšším zákonem.
A.M BOETHIUS

Lépe dostat kamínek z lásky než briliant z povinnosti.
A.Blok

Pro lásku není nic nepatrného; všednost má pro ni platnost věčnosti a žije spíše z nižších než vyšších citů.
H. Bergson

Na lásce je zajímavé právě to,že jen ta nešťastná nás může alespoň chvílemi činit vskutku šťastnými.
A. BINET

Umět milovat předpokládá dvojí: umět přehlížet nedostatky toho druhého a umět mu odpouštět viny.
J.Benthem

Žárlivost je neřest omezeného chápání lásky.
W.Benjamin

V lásce je vina vždy společná
F.A.Bebel

Jen malá láska činí šťastnými, velká velká nám přináší utpení.
P.De Beumarchias

Kdo nemá rád lidi ,pro toho nemá smyslu žít.
K.N.Baťuškov


I velká láska přináší okamžiky,kdy každý touží spát sám, stávaje se jeden druhému nesnesitelným.
E. BASS


Možná bychom byli mnohem šťastnější, kdybychom dávali do oběhu méně peněz a více lásky.
E.W.Barnes 

V lásce jsou půvabné dvě věci : její zralost a pak její nezralost.
H.Barbusse

Laskání, jež vyvěrá z lásky, není nikdy nemravné.
H.De Balzac

Je možné milovat a nebýt přitom šťasten, je možné být šťasten a nemilovat, ale milovat a být šťasten, to je velký zázrak.
H. De.Balzac

S vášněmi nutno spěchat, s láskou nikoliv. Ta se vždy objeví na scéně v příhodný čas.
J.Bakerová
 

Žádná láska neuspokojí natolik, abychom po ní stále toužili.
F.BOCON

Neočekávat od lásky příliš mnoho je lepší způsob, jak být uspokojen.
J-A..B.D´AUREVILLY

O přátelství se může hovořit jen tam , kde je vzájemná láska.
Aristoteles

Zlatý zákon lásky zní: miluj a budeš milován.
H.CH.Andersen

Co je smyslem lásky? Měnit zlobu ve snášenlivost.
Anakreón

Málo milují ti, kdož v lásce spatřují nějakou svou výhodu.
J.Amando
Z lásky k sobě žijeme, z lásky k jiným umíráme.
E.De Amicis

Malé lásky jsou jako řeky, jež vždy někam směřují. Jen velká láska je jako mračna, jež bez cíle bloudí oblohou.
M.Aligerová

Říká se, že mnohé lásky jsou nám nepochopitelné. Já myslím,  že mnohé rozchody ještě více.

M.Aligerová


Nikoliv tomu odpouštíme, koho milujeme, ale toho milujeme, komu odpouštíme.
Amaru

Malé lásky jsou jako řeky, jež vždy někam směřují , jen velká láska je jako mračna, jež bez cíle bloudí oblohou.
M Aligerová


Málo milují ti , kdož v lásce spatřují nějakou svou výhodu.
J.Amado


Být churav láskou - to je důvod zemřít.
Dante Alighieri

Citáty o lásce - milenci v objetí
 
Made by LUVR