Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen 'Obchodní podmínky') jsou platné pro nákupy v masážním salonu Svůdné Doteky Brno, provozovaném paní Veronikou Šťastnou, se sídlem Zelný trh 314/9, 602 00 Brno-střed, Česká republika (dále jen 'Provozovatel'). Použitím služeb salonu nebo jeho webové stránky svatebni-salon-brno.cz klient vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami, které definují vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran. Podmínky blíže specifikují a vysvětlují pravidla užívání služeb, rezervační postupy, odpovědnosti a omezení spojené se službami erotických masáží.

Rezervační podmínky a storno poplatky

Prostřednictvím elektronické rezervace na naší webové stránce nebo telefonicky je možné objednat vybranou službu. Klient je povinen uvést pravdivé údaje nutné pro rezervaci služby. Rezervace je považována za závaznou až po potvrzení ze strany Provozovatele. Klient má právo rezervaci zrušit nejpozději 24 hodin před domluveným termínem bez jakýchkoliv stornovacích poplatků. V případě pozdějšího odvolání rezervace nebo neúčasti na objednané službě má Provozovatel právo účtovat storno poplatek ve výši, která odpovídá hodinové sazbě rezervované služby.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje klientů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením GDPR. Osobní údaje poskytnuté klienty jsou shromažďovány a zpracovávány výlučně pro účely plnění smlouvy, tedy poskytování služeb erotických masáží, a pro komunikaci s klientem. Provozovatel garantuje, že tyto údaje nebudou zneužity a nebudou poskytnuty třetím stranám mimo případy, kdy je to nutné pro plnění právních povinností nebo pro účely poskytování služby.

Poskytování služeb

Provozovatel se zavazuje poskytovat služby na profesionální úrovni a v souladu s etickými principy. Služby poskytované v masážním salonu Svůdné Doteky Brno jsou směřovány výhradně osobám starším 18 let. Všechny masáže jsou prováděny kvalifikovaným personálem s respektem k individuálním potřebám klientů. Provozovatel dále klade důraz na zachování maximální hygieny a diskrétnosti v rámci poskytovaných služeb.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou dostupné veřejnosti na webu salonu a jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek. O takové změně bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se klient může obrátit na Provozovatele přes email [email protected] nebo na výše uvedené kontaktní údaje.

Napsat komentář