Ochrana osobních údajů

Vážíme si důvěry, kterou jste nám svěřili při poskytování vašich osobních informací. Zavazujeme se chránit soukromí našich klientů a uživatelů webové stránky. Tento dokument popisuje zásady zpracování a ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Cílem je poskytnout vám ucelený přehled o tom, jaké informace shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme a jaké máte možnosti kontroly nad svými osobními údaji a jaká práva vám z toho vyplývají.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány zákonně, spravedlivě a transparentně. Shromažďujeme osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, jako jsou erotické masáže. Údaje shromažďujeme přímým poskytnutím od klientů, například při rezervaci služby prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s naším salonem. Osobní údaje používáme výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, a to v souladu s předpisy a zásadami uvedenými v tomto dokumentu. Vždy si klademe za cíl minimální rozsah shromažďování údajů a jejich zpracování pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění našich služeb a zákonných povinností.

Práva subjektů údajů

Každý jednotlivec má právo na přístup k vlastním osobním údajům, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na informace o zpracování. Při výkonu těchto práv naleznete vždy ochotu a podporu na straně našeho salonu. Budeme se snažit váš požadavek vyřídit co nejrychleji, nejpozději však do jednoho měsíce od jeho obdržení. Komunikovat s námi můžete e-mailem na adrese [email protected] nebo přes uvedené kontaktní údaje.

Bezpečnostní opatření

Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečného zpracování osobních údajů. Mezi opatření patří zabezpečení našich informačních systémů, školení zaměstnanců a zavedení pravidel pro správu a zpracování osobních údajů. Veškerá data jsou pravidelně zálohována a chráněna hesly a adekvátním šifrováním. Jsme připraveni čelit případným bezpečnostním hrozbám a přijmout okamžitá opatření v případě, že by došlo k bezpečnostnímu incidentu ohrožujícímu osobní údaje, které spravujeme.

Kontaktní údaje

Pro otázky a požadavky ohledně zpracování a ochrany osobních údajů se můžete obrátit na majitelku webové stránky, paní Veroniku Šťastnou se sídlem na adrese Zelný trh 314/9, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Pro písemnou komunikaci využijte e-mail [email protected].

Napsat komentář